Kværnerbyten, Turbinveien 20, Oslo

Tjenester som tilbys hos kværnerbyen:
Renseri service, skomaker tjenester, skreddertjenester, skiltgravering, nøkkelkopiering og filing, m.m.
Kontaktskjema
Telefon: 22 41 07 17


renseri - vaskeri Oslo